Group / Class Contacts

 

(Last Update: 09/15/2004 )

Nhằm mục đích làm nhịp cầu thông tin và giúp nối lại sự liên lạc giữa quý thầy cô và các đồng môn khắp nơi sau bao nhiêu năm bặt tin và xa cách. Chúng tôi xin kêu gọi để thành lập một Ban liên lạc của gia đình PTGDN; quý vị nào có thiện ý ghi tên trong danh sách, xin vui lòng Email cho chúng tôi. Thành thật cảm ơn quý vị!

Quốc Gia
(Tiểu Bang/ Thành Phố)
Họ Tên
Niên Khoá
Email Address
Phone numbers
(Optional)
Ghi chú
Australia Đặng Văn Hưng
60-62
Butnua@yahoo.com.au
61-8-93320285
33 Winthrop Dr Winthrop 6150.West Australia
Nguyễn (Lý) Tuyết Hồng
67-74
hongtnguyen54@yahoo.com.au  

3 Byron Road, Guildford, NSW 2161
(Lớp 12A4)

Nguyễn Xuân Sang x_sangnguyen@yahoo.com.au

Canada    

Bristish Columbia Hoàng Ngọc Lĩnh
57-69
nucunthu@yahoo.com
604-943-5755
 
Manitoba Võ Hồng Ân
70-72
anovol@mts.net  

Ontario Trần Ngọc Sơn
74-75
sonntran@sympatico.ca lớp 10B
Saskatchewan Trần Kỳ Sơn
65-70
kysontran@shaw.ca
306-384-7220
lớp 12B
France (Paris) Nguyễn Kim Thoa
57-61
phusi@wanadoo.fr
01-607-84460
I.D.F. Radiocom Services
Norway Lê Kim Cúc
67-74
khanhbm2003@yahoo.no
47-623-69076
12A1
U.S.A.
       
California Trương Hoàng Vân
57-69
vht0416@yahoo.com
714-728-1997 (nhà)
310-328-0320 (cell)

Nguyễn Ngạch
62-69
ngach@yahoo.com
925-439-0290
 
Dư Minh Quang
67-72
jqdu@yahoo.com   lớp 11B
Trương Bá
70-73
batruong54@yahoo.com
909-263-3658
10B3, 11B2, 12B
Nguyễn Đức Chương
72-73
Chuongcom01@aol.com   lớp 12B
Nguyễn Văn Sanh
73-74
mykhe@hotmail.com

lớp 12A2
Trương Hoàng Song
62-75
songhtruong@yahoo.com
408- 629-8594
2855 Senter road SP46
Sanjose CA 95111
(12B NK74-75)
Florida Đỗ Thiệu Liên
65-70
phuvtran@hotmail.com
407-905-0475

Phạm Chung
67-68
chungph@optonline.net    
Georgia Võ Quang Mai
62-74
maiquangvo@yahoo.com
229-382-1106
lớp 12B
Kansas Phan T. Thơi
67-73
leanhhao@staats.us
316-744-9085
 
Minnesota Vũ T. Xuân
62-65
vuxuancn@yahoo.com  
Nevada Nguyễn T Quỳnh Hoa
66-72
Thuythucha@charter.net
775-882-8395(nhà)
775-882-1347(sở)
 
New Jersey Nguyễn Thị Thạnh
69-75
lisathanh56@aol.com
908-429-1510
lớp 12A3 (Pháp Văn)
Ohio Nguyễn Văn Danh
67-72
Danh.Nguyen@owenscorning.com

Đỗ Cao Trị
73-75
daklakdo@AESI-USA.COM
937-367-3228
 
Texas Trần Huyền Linh
67-74
phan.h@sbcglobal.net
281-304-8938
12A1
Washington
thầy
Võ Anh Dũng

HS 55-58
GS 64-75

vocool@yahoo.com
360-423-3417

Việt Nam
       
Đà Nẵng
Saigon Nguyễn Ngọc Thanh Vân
67-74
vanbinh@hcm.vnn.vn
84-8849-3199
12B
More to come .....