Được tin thân phụ của Bạn Trần Thậm
( Cựu Học sinh PTG Đà Nẵng lớp 12 B niên khóa tú tài IBM 1973-74)

Cụ ông

TRẦN LƯ

Sinh năm 1929

Tạ thế ngày 31 tháng 07 năm 2017
nhằm ngày 9 tháng 6 năm Đinh Dậu

Hưởng thọ 89 tuổi

Thành kính phân ưu cùng bạn Trần Thậm và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn cụ ông sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN

Nhóm Bạn liên lớp Tú Tài IBM 73-74