Được tin buồn
Thân mẫu bạn Lê Thị Kim Cúc
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
niên khóa 73-74 Tú tài IBM

Cụ Bà HỒ THỊ BA

Sinh năm 1937

Đã từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2017
(Nhằm ngày 16 tháng 7 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 81 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Kim Cúc và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn bà cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN
&
Các bạn liên lớp 12 niên khoá 73-74