Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Bích Liên
cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
niên khoá 72-73:

Cụ bà

LÊ THỊ HỒNG THANH
Pháp Danh: Diệu Tịnh


Vừa qua đời ngày 29 tháng 11 năm 2017
(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 85 tuổi

Thành kính phân ưu cùng Bích Liên & tang quyến

Nguyện cầu linh hồn nguyện sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Nhóm bạn cựu học sinh PTGĐN niên khoá 72-73