Được tin Thân Mẫu của chị Nguyễn Bích Liên
cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
niên khoá 72-73:

Cụ bà

LÊ THỊ HỒNG THANH
Pháp Danh: Diệu Tịnh


Vừa qua đời ngày 29 tháng 11 năm 2017
(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 85 tuổi

Thành kính phân ưu cùng chị Bích Liên & tang quyến

Nguyện cầu linh hồn nguyện sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Cựu giáo sư và cựu học sinh PTGĐN