Được tin buồn
Thân mẫu của chị Phạm Thị Nguyệt
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Niên khoá Tú Tài 1972


Cụ bà TRỊNH THỊ MUA

vừa từ trần ngày 01 tháng 12 năm 2017
(Nhằm ngày 14 tháng 10 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 103 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Nguyệt và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn người quá cố
sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGDN