Được tin buồn


Cụ bà NGUYỄN THỊ HỘ


Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1935

Thân mẫu của bạn Trần Đức Lan
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Lớp 12A1 niên khoá 73-74

vừa từ trần ngày 02 tháng 09 năm 2017

Hưởng thọ 83 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Trần Đức Lan
và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGDN
&
Các bạn liên lớp 12 niên khoá 73-74