THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn em trai của thầy Nguyễn Ngọc Thông

Ông: NGUYỄN NGỌC ĐIỂN
Pháp danh: Minh Thiền

Đã qua đời ngày 07 tháng 10 năm 2017
tại Virginia, USA

Hưởng Thọ 74 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Thông và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN