THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin phu quân của bạn Lê Thị Xuân Thủy
Cựu học sinh PTGĐN lớp 12A3 niên khoá 1973-74

Ông: LƯƠNG TUẤN SƠN

Sinh năm 1955
Đã qua đời ngày 01 tháng 10 năm 2017
(Nhằm ngày tháng 8 năm Đinh Dậu)

Hưởng Thọ 63 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Xuân Thủy và toàn thể tang quyến,
nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN

&
&

Các bạn liên lớp 12 Tú Tài IBM niên khoá 73-74