Được tin buồn
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
niên khóa 1965 - 1972

TRƯƠNG MINH TÚ

Sinh năm 1953

đã tạ thế vào ngày 23 tháng 11 năm 2017
(nhằm ngày 6 tháng 10 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 65 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình anhvà tang quyến

Nguyện cầu linh hồn anh sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN