Bảng Tổng Kết Chi/Thu (Từ Ngày 23-5 đến Ngày 09-07-04)
(Tính theo Mỹ Kim)


Description
Amount Remarks
Tồn Quỷ:
(22 tháng 5, 2004
)
$30
 
       
Thu    
  Tổng kết đóp góp tài chánh Đại Hội 2004
Ngày 08-07-2004
$12,627
 
       
Tổng Thu:
$12,627
 
   
Chi:    
  Phúng điếu thầy Hồ Quý $50  
  Phúng điếu anh Nguyễn Bá Toại 50  
  Các khoản chi cho Đại Hội :    
  Họp mặt ngày 4 tháng 6 600  
  Bolsa Radio 100  
  In Báo Đặc San 1,200  
  Nhà Hàng 5,971  
  Picnic $417 - deposit $ 210 207 (xem bảng TK ngày 1/2 - 15/4/04)
  Quà Xổ Số (2 giải x $100) 200  
  Mua Quà Xổ Số - Mics. 116  
  Hoàn trả cho chị HVân (tạm ứng để in áo thun) 500 (xem bảng TK ngày 1/2 - 15/4/04)
Tổng Chi:
$8,994
 
   
Tồn Quỷ: ($30+$12,627-$8,994)
(9 tháng 7, 2004)
$ 3,663
 

Muốn tham khảo các bảng tổng kết trước đây, xin quý vị bấm vào các link sau đây:

1. Từ ngày 1 đến 31 tháng 1/04
2. Từ Ngày 1/ 2 đến 15/4/04

3. Từ Ngày 16/4 đến 22/5/04
4. Danh sách Đóng Góp Tài Chánh cho Đại Hội 2004

Bi Chú: Quỷ này theo sự chấp nhận của đại đa số là sẽ được dùng vào các hoạt động sau đây:
a. Yểm trợ quý thầy, cô già yếu
b. Yểm trợ các hoạt động liên quan đến trường của ban liên lạc cựu HS PTG tại Việt Nam và tại Hải Ngoại
c. Yểm trợ ngày họp mặt cựu GS và Cựu HS PTG hải ngoại vào tháng 7-2004 tại California

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về Thủ Quỷ Lê Thị Thúy, địa chỉ:

Thuy Le
846 Plumeria Dr
San Marcos, CA 92069
Tel: (760)591-0939

Xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả. Ước mong sẽ nhận được nhiều đóng góp của quý vị và các anh chị.

Thân mến,

Lê Thị Thúy, Thủ Quỷ