You need to upgrade your Flash Player

Locations of visitors to this page
Xin bấm vào bản đồ để biết tổng số người thăm viếng trang nhà từ ngày 20 tháng 10 năm 2005 cũng như những địa phương và quốc gia có cựu học sinh PTGDN cư ngụ


05/28/2016
   ĐH Kỳ 9 Tại San José, California
• Danh Sách Tham Dự Văn Nghệ
• Danh Sách Ủng Hộ Tái Chánh

05/25/2016

• Thông Báo Về Nhà Hàng & Picnic
   ĐH Kỳ 9 Tại San José, California

• IBM Một Thời Áo Trắng
   (Phan T. Hiệp/Phạm Bá Lộc Thực Hiện)

05/24/2016
• Thư Kêu Gọi Tham Dự Đại Hội
   Kỳ 9 Tại San José, California


05/19/2016
• Phân Ưu: Bà Lê T Mĩa
   (Thân Mẫu chị Trương Thu Sương)
• Thư Mời Thầy Cô Tham Dự
   ĐH Kỳ 9 Tại San José, California


05/17/2016
• Tin Đại Hội PTG Kỳ 9:
   Những Cánh Chim Từ Quê Mẹ


05/10/2016
• Thông Báo: Thay Đổi Nhà Hàng
   ĐH Kỳ 9 Tại San José, California


05/09/2016
• Phân Ưu: Chị Trần Thị Toàn
   (Cựu Thủ Quỹ BLL CHS tại Đà Năng)

05/05/2016
• Danh Sách Tham Dự Văn Nghệ:
   ĐH Kỳ 9 Tại San José, California


05/04/2016
• Chiếc Bóng (Tuyết Võ)

05/03/2016
• Thông Báo v/v Ghi Danh Trình Diễn
   Văn Nghệ

• Danh Sách Ủng Hộ Tái Chánh:
   ĐH Kỳ 9 Tại San José, California


05/02/2016

• Guitar Một Mình (No. 3)-(Phan L. An)
  - The End of the World
  - A Time for Us
  - Take a Look at San Francisco
  - Scarborough Fair


04/30/2015
• 41 NĂM "GIẢI PHÓNG“ ...
  (Nguyễn Quý Đại)

04/24/2015
• Kiên Giang 4 Mùa Thương Nhớ
  (Nguyễn Hữu Cầu)

04/23/2015
• Mưa Chiều Singapore
• Tiến Sĩ Giấy
  (Nguyễn Quý Đại)

04/20/2016
• Thông Báo Về Khách Sạn: Đại Hội Kỳ 9 Tại San José, California

04/15/2016
• Phân Ưu: Anh Trịnh Thế Dũng
   (CHS Niên Khóa 69-75)

03/18/2016
• Thơ Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng
    - Tóc Phai
    - Mẹ Già Bốn Mùa
    - Đêm Mưa

• Phân Ưu: Cụ Bà Hồ Thị Chi
   (Thân Mẫu Anh Trần Viết Thắng)

03/14/2016
• Thu Mộng
   (Thơ: Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng)

02/26/2016
• Thì Thôi
   (Thơ: Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng)

02/25/2016
• Thông Báo Về Dạ Tiệc: Đại Hội Kỳ 9
   Tại San José, California


02/18/2013
• Họp Mặt Đầu Năm Bính Thân Tại Đà Nẵng    (Phan Lưu An Thực Hiện)

02/16/2016
• Về Thăm
   (Thơ: Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng)

01/29/2015
• Chúc Tết Thầy Cô
  (Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tại Hải Ngoại)

01/28/2013
• Hoài Niệm  
  (Thơ: Đàm T. Hạnh - Nhạc: Võ A. Dũng)

01/24/2016
• Thơ Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng
    - Mộng Tưởngg
    - Xuân Xưa
    - Nhớ Mẹ Hiền
    - Chơi Vơi Cuộc Tình

01/25/2016
• Tìm Bạn: Nguyễn Ánh Nguyệt
   (Phạm Thị Thu Hương)

01/11/2016
• Thơ Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng
    - Nếu Mai Này
    - Thuyền Và Chim
    - Lẻ Bóng

01/06/2016
• Phân Ưu: Anh Trương Chi Thọ
   (Con Của Thầy Trương Chi Phô)

12/31/2015
• Guitar Một Mình (No. 2)
  (Phan Lưu An)

12/24/2015
• Chúc Mừng Giáng Sinh 
   (Ban Chấp Hành PTGĐN Hải Ngoại)

12/15/2015
• Phân Ưu: Anh Tôn Thất A
   (Cựu Học Sinh NK 62-69)

12/11/2015
• Thơ Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng
    - Khuê Oán
    - Thì Thầm
    - O Buồn

11/24/2015
• Phân Ưu: Cô Võ Thị Thu Cúc
   (Vợ Của Thầy Dũng Văn Phòng)

11/17/2015
• Dáng Hoa
   (Thơ: La Thụy, Nhạc: Mộc Thiêng)

11/13/2015
• Thông Báo Về Đặc San: Đại Hội Kỳ 9
   Tại San José, California


11/12/2015
• Độc Tấu Dương Cầm
  (Nguyễn Khánh Văn)

11/11/2015
• Thông Báo Ngày Tổ Chức Đại Hội Kỳ 9
   Tại San José, California


11/10/2015
• Còn Đâu
   (Thơ: Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng)

10/30/2015
• Thơ Phạm P. Lang, Nhạc: Mộc Thiêng
    - O Áo Tím
    - Nhớ

10/26/2015
• Báo Cáo Tài Chánh (Chi/Thu):
   Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập
   Trường Tại Đà Nẵng


10/25/2015
• Tìm Bạn:
    - Phạm Thị Thu Hương
    - Lê Thị Mai

   (Nguyễn Ánh Nguyệt)

10/16/2015
• Ngẫu Hứng Mùa Thu 
   (Trần Thiếu Lan)

10/15/2015
• Khóc Mẹ (Trần Huyền Linh)

10/13/2015
• Thơ/Văn: Nguyễn Thy Vân
    - Khung Trời Kỷ Niệm
    - Sắc Hoa Màu Nhớ
    - Thiên Thu Tình Sầu
    - Về Nguồn

10/12/2015
• Phân Ưu: Cụ Bà Quả Phụ Trần Ngọc Lâm
   (Thân Mẫu Của Anh Trần Ngọc Sơn và
   Chị Trần Huyền Linh)

10/09/2015
• Mùa Thu Xanh (Cô Thùy An)

10/02/2015
• Tình Bạn Muôn Thuở 
   (Phạm Thanh Hương)

10/01/2015
• Phân Ưu: Anh Trần Đình Hồng
   (Cựu Học Sinh NK 61-68)
• Phân Ưu: Cụ Bà Phan Thị Lam
   (Thân Mẫu Của Anh Mai Khanh)

09/24/2015
• Phân Ưu: Cụ Bà Huỳnh Thị Nguyệt
   (Nhạc Mẫu Của Bạn Huỳnh Văn Tập)

09/23/2015
• Chúc Mừng: 12 Năm Thành Lập
   Website PTGDN.COM


09/16/2015
• Thành Tích Biểu (Trần Thị Mai)

08/31/2015
• Nỗi Buồn Của Người Tunisia
   (Nguyễn Quý Đại)

08/24/2015
• Video:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

   - Tiệc Văn Nghệ: Phần 1
   - Tiệc Văn Nghệ: Phần 2
   - Tiệc Văn Nghệ: Phần 3
   (Anh Trần Công Chung Thực Hiện)

08/20/2015
• Video:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

   - Lễ Kỷ Niệm: Phần 1
   - Lễ Kỷ Niệm: Phần 2
   (Anh Trần Công Chung Thực Hiện)

08/19/2015
• Thành Phố Buồn Từ Khi Xa Vắng Mẹ
   (Thơ: Thái Tú Hạp, Ca Sĩ: Thanh Hà)

08/18/2015
• Hình Ảnh:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

   (PTGĐN Facebook)

08/17/2015
• Nhận Diện Tấm Hình "Nữ Sinh PTGĐN"
• Phân Ưu: Cô Phạm Thị Tuyết Anh

08/17/2015
• Phân Ưu: Bà Quả Phụ Trần Đình Thông
   (Thân Mẫu Của Bạn Trần Quốc Khánh và
   Cô Trần Ngọc Hà)

08/14/2015
  • Hình Ảnh CHS nk 73-74

08/11/2015
• Phân Ưu: Anh Phan Văn Lộc
   (CHS Tú Tài IBM NK 1973-1974)

08/06/2015
• Hình Ảnh:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

   (Anh Võ Đình Diệu Đóng Góp)

08/05/2015
• Thư Cảm Ơn:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

• Hình Ảnh:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

   (Anh Nguyễn Khắc Đại Đóng Góp)
• Thiên Thu Tình Hoài (Nguyễn Thy Vân)
• Tiễn Bạn Phan Văn Lộc
   (Trần Huyền Linh)

07/17/2015
• Tìm Bạn: Hồng Lắm & Như Ý
   (Nguyễn Thy Vẫn NK 63-70)

07/09/2015
• Mùa Xuân Yêu Em
   (Thơ: Thái Tú Hạp, Ca Sĩ: Diệu Hiền)

07/01/2015
• Tìm Bạn: Nguyễn Thị Bích Hà
   (Nguyễn Thị Kim Liên-Lớp 12 Nk 72-73)
• Chương Trình:  Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng


06/29/2015
• Đường Nào Ghi Dấu Chân Em
   (Nhạc và Lời: Võ Anh Dũng)

06/25/2015
• Phân Ưu: Ông Lê Văn Hường
   (Thân Phụ Anh Lê Văn Công)
• Thiên Thu Tình Xa (Nguyễn Thy Vân)

06/17/2015
• Phân Ưu: Ông Nguyễn Mạnh Thương
   (Phu quân chị Nguyễn thị Kim Dung)

06/14/2015
• Chúc Mừng Gia Đình Anh Chị
   Ngô Văn Dũng lớp 12 nk 73-74


06/11/2015
• Sự Khác Biệt Tuổi 15 (Ngô Thị Kim Cúc)
• Màu Hoa Kỷ Niệm (Nguyễn Thy Vân)

06/10/2015
• Phân Ưu: Anh Trịnh Hán Trung
   (Cựu Học Sinh NK 1969)

06/05/2015
• Budapest Thơ Mộng (Nguyễn Quý Đại)

06/02/2015
• Danh Sách Đóng Góp Tài Chánh Đợt 1:
   Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập
   Trường Tại Đà Nẵng


05/29/2015
• Tương Giang (Tuyết Võ)

05/28/2015
• Thư Cám Ơn (CHS NK 64-71 tại Việt Nam)
• Thiên Thu Tình Buồn (Nguyễn Thy Vân)

05/26/2015
• Quảng Đà Gọi Tên Cho Đỡ Nhớ
   (Thơ: Thái Tú Hạp, Nhạc: Phạm Duy)
• Thiên Thai (Đàm Thị Hạnh)
• Dáng Hoa
   (Thơ: La Thụy, Nhạc: Mộc Thiêng)

05/21/2015
• Thông Báo Về Điện Thoại Liên Lạc:
   Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập
   Trường Tại Đà Nẵng


05/20/2015
• Báo Cáo Tài Chánh Đại Hội:
   Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập
   Trường Tại Đà Nẵng

• Hình Lớp 12A2 Niên Khoá 73-74
• Hình Lớp 12B Niên Khoá 73-74

05/19/2015
• Bụi Trắng/Về Nơi Xa Xăm
   (Hoàng Yến)

05/15/2015
• Những Chặng Đường Vui
   (Cô Thùy An)

05/13/2015
• Tìm Bạn: Võ Thị Minh - Lớp 12A Năm 1974
   (Kim Nhung Phan)

05/11/2015
• Cảm Tạ: GĐ Bác Sĩ Hoàng Hữu Tiễn
   (Phu Quân Cô Đào Lan Phương)

05/07/2015
• Ngày Đi Thương Sợi Khói Quê Nhà
   của Lâm Hảo Dũng
(Thái Tú Hạp)

04/21/2015
• Thuyền Lạc Bến (Đàm Thị Hạnh)
• Về Lại Mái Trường Xưa
   (Thơ: Nguyễn An Bình, Nhạc: Mộc Thiêng)
• Phân Ưu: Cụ Bà: Trần Thị Thể
   (Thân Mẫu Chị Lê T. Đông/Anh Lê V. Vân)

04/17/2015
• Cáo Phó & Phân Ưu
   - Bác Sĩ Hoàng Hữu Tiễn
    (Phu Quân Cô Đào Lan Phương)

04/01/2015
• Danh Sách Đóng Niên Liễm
• Rửa Chân Cho Mẹ (Tuyết Võ)

03/29/2015
• Cáo Phó & Phân Ưu
   - Ông Nguyễn Tăng Nhự
    (Thân Phụ BS Nguyễn Tăng Tri)

03/27/2015
• Bài Thơ Răng Rứa (Trần Huyền Linh)

03/26/2015
• Danh Sách Đóng Niên Liễm

03/22/2015
• Cáo Phó & Phân Ưu
    - Bà Huỳnh T Yến (Thân Mẫu Đ X Chính)
    - Anh Lê Q Minh (Chồng Lê T Đoàn)
    - Anh Nguyễn Văn Sanh

03/17/2015
• Quảng Nam Và Tôi (Cô Thùy An)

03/04/2015
• Thư Cám Ơn (CHS NK 64-71 tại Việt Nam)

02/27/2015
• Thư Kêu Gọi Yễm Trợ Đại Hội:
   Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập
   Trường Tại Đà Nẵng


02/17/2015
• Báo Cáo Tài Chánh Tháng 12/2014
• Danh Sách Đóng Niên Liễm

02/13/2015
• Em Và Mùa Xuân (Võ Anh Dũng)
• Tản Mạn Đời Sống Dê (Nguyễn Quý Đại)

02/11/2015
• Những Khoảnh Khắc Sài Gòn Của Tôi
   (Ngô Thị Kim Cúc)
• Chúc Tết Thầy Cô (CHS NK 64-71)

02/09/2015
Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
   Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

   - Thư Ngỏ
   - Thông Tin Về Đặc San
   (CHT Lê Quang Văn)

02/02/2015
• Thư Mời: Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm Ngày
    Thành Lập Trường Tại Đà Nẵng

• Vĩnh Biệt Bạn Hiền...
   (Tống Thị Điểm)

01/26/2015
• Cảm Tạ: GĐ Cụ Ông Đào Đ. Tường Vân
   (Thân Phụ Cô Đào Lan Phương)

01/12/2015
• Khóc Bạn Nguyễn Văn Duyên
   (Trần Huyền Linh)

01/09/2015
• Phân Ưu: Anh: Nguyễn Văn Duyên
   (Phu Quân Chị Đoàn Bích Thủy NK 73)

01/08/2015
• Phân Ưu: Cụ Bà: Maria Nguyễn Thị Thùy
   (Thân Mẫu Chị Đặng T. Thương NK 62-69)

01/05/2015
• Phân Ưu: Nguyễn Minh Huy
   (Trưởng Nam Của Chị Nguyễn Hồng Mai)

01/02/2015
• Phân Ưu: Cụ Ông Đào Đăng Tường Vân
   (Thân Phụ Cô Đào Lan Phương)

12/30/2014
• Cô Lành Về Quảng Nam...
   (Phạm Thành Châu)

12/23/2014
• Niềm Hạnh Phúc Trong Đêm Giáng Sinh
   (Thái Tú Hạp)
• Em Và Ta (Đàm Thị Hạnh)

12/22/2014
• Ngày Mưa (Vi Hoàng)
• Bạn Xưa (Hoàng Ngọc Lĩnh)

12/19/2014
• Giáng Sinh Xưa! (Tống Thị Điểm)

12/17/2014
• Chúc Mừng Gia Đình Anh Chị
   Gip A Ửng/Mai Hoàng


12/11/2014
• Còn Một Chút Mưa Bay
   (Thơ: Nguyễn An Bình, Nhạc: Mộc Thiêng)

12/10/2014
• Phân Ưu: Anh Nguyễn Xuân Điềm
   (Chồng Của Chị Lê Thị Hảo NK 62-69)

12/09/2014
• Bạn Bè Phan Thanh Giản...Và Tôi
   (Trần Huyền Linh)

12/08/2014
• Mười Cents (Kimo)

12/04/2014
• Chúc Mừng Gia Đình Anh Chị
   Phạm Phú Nhớ/Phạm Nguyên


12/01/2014
• Lời Người Chinh Nhân
   (Thơ: Nguyễn Thy Vân, Nhạc: Mộc Thiêng)

 
...Đọc tiếp...